ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
 

Κατηγορίες προϊόντων

 

Κατασκευαστές

 

Νέα προϊόντα online

 

Καλώς ορίσατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα giannatos-foto.gr

Βρίσκεστε εδώ: » Αρχική σελίδα » Εταιρικό Προφίλ
 
Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία "Γιαννάτος Φωτογραφικά" ιδρύθηκε το 1985 αρχικά σαν κατάστημα λιανικής πώλησης φωτογραφικών ειδών και επισκευής φωτογραφικών μηχανών. Ύστερα από δυο χρόνια ξεκίνησε τις εισαγωγές φωτογραφικών ειδών και σημερα αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα 17 εταιρείες, έχοντας κεντρικό κατάστημα στην Εμμ. Μπενάκη 10, καθώς και υποκαταστήματα χονδρικής στο Μεταξουργείο. Αντιπροσωπεύει εταιρείες όπως :

Tamron (φακοί μηχανών)
Point (τσάντες κ θήκες φωτογραφικών μηχανών, φωτογραφικά γιλέκα)
Giottos ( τσάντες, θήκες, τρίποδα φωτογραφικά και βίντεο)
Marumi (φίλτρα και αξεσουάρ φωτογραφικών μηχανών, τηλεσκόπια, λούπες)
Ap (αξεσουαρ σκοτεινού θαλάμου και αρχειοθέτησης slides)
WF (τρίποδα, μονόποδα για επαγ/κή και ερασιτεχνική λήψη)
SLS (studio flash,συστήματα οροφής, αξεσουάρ studiο,φορητά φλας, φόντα)
Samyang (φακοί και κυάλια φωτογραφικών μηχανών)
Lumiquest (soft box και ανακλαστήρες για φορητά φλας)
Lumipacker (μηχανές ψυχρής και θερμής πλαστικοποίησης)
Medalight (slide viewers, φωτεινές επιφάνειες)
Microflow (οικολογικά φίλτρα minilab)
Phoenix (φωτογραφικές μηχανές, κυάλια και τηλεσκόπια)
Towa (τηλεσκόπια και μικροσκόπια    

Επίσης εισάγει είδη όπως αλμπουμς, κορνίζες, ψηφιακά είδη, μεγεθυντικούς φακούς, καθαριστικά είδη φωτογραφικών μηχανών και φακών, είδη αρχειοθέτησης φιλμ και slides καθώς επίσης και αξεσουάρ φωτογραφικών μηχανών

shop.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64226/001/Β/07/0595      
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013  (31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 6η)
       

 
     
  ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2007
ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ   ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ   ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012
  ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
   
 
Ι.METOXIKO  ΚΕΦΑΛΑΙΟ    
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α ΕΓΚ/ΣΕΩΣ 6.789,02 0,00 6.789,02 6.789,02 0,00 6.789,02
 (300.000 μετοχές χ 5 ευρώ)    
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ 316.259,66 14.116,39 302.143,27 316.259,66 14.116,39 302.143,27   1. Καταβεβλημένο 1.500.000,00 1.500.000,00
  323.048,68 14.116,39 308.932,29 323.048,68 14.116,39 308.932,29

   
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
   
 

   
   
   
 
IV.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔ.    
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
   
 
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 23.803,93 23.803,93
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 272.838,87 167.866,59 104.972,28 272.838,87 167.866,59 104.972,28

   
4. Μηχανήματα 358.473,01 217.540,06 140.932,95 358.473,01 217.540,06 140.932,95

   
5. Μεταφορικά μέσα 107.062,38 42.392,36 64.670,02 107.062,38 42.392,36 64.670,02
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός  76.589,99 61.602,22 14.987,77 76.264,79 61.277,03 14.987,76
1. Τακτικό αποθεματικό 4.050,00 4.050,00
               
   
ΣΥΝΟΛΟ  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 814.964,25 489.401,23 325.563,02 814.639,05 489.076,04 325.563,01

   

 
   
 
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ    
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  ΜΑΚΡ.  ΑΠΑΙΤΑΙΤΗΣΕΙΣ  
   
 

   
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
8.246,67  
8.246,67
Υπόλοιπο κερδών-ζημιών χρήσεως εις νέο -200.804,06 -98.352,24
   
   
 
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων -86.511,85 11.840,39
   
   
 

-287.315,91 -86.511,85
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΓΙΟΥ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)  
333.809,69  
333.809,68

   
   
   
 
V.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦ.    
   
   
 
1. Καταθέσεις μετόχων 94.500,00 94.500,00
   
   
 

   
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
   
 

   
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
   
 

   
1. Εμπορεύματα  
3.372.820,27  
3.484.276,87

   
   
   
 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.335.038,02 1.535.842,08
   
   
 

   
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
   
 

   
1. Πελάτες  
11.390,17  
138.189,02
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
3α. Επιταγές εισπρακτέες  
8.869,72  
6.386,38
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
3γ. Επιταγές σε εγγύηση  
4.978,59  
9.276,43
2.Δάνεια τραπεζών 160.000,00 160.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι  
5.664,09  
4.873,63

   
   
30.902,57  
158.725,46

   
   
   
 
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
   
   
 
1. Προμηθευτές  1.068.426,54 1.010.421,53
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
   
 
2α. Επιταγές πληρωτέες 242.296,23 321.057,81
1. Ταμείο  
4.629,25  
1.636,91
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρ. 644.356,23 900.778,71
3. Καταθέσεις όψεως  
9.534,30  
10.141,78
5. Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη 95.962,37 64.365,26
   
14.163,55  
11.778,69
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 71.286,84 55.570,57
   
   
 
10. Μερίσματα πληρωτέα 1.871,13 1.871,13
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙV)  
3.417.886,39  
3.654.781,02
11. Πιστωτές διάφοροι 441.391,01 247.733,93
   
   
 

2.565.590,35 2.601.798,94
   
   
 

   
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
   
 

   
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού  
0,00  
118,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.725.590,35 2.761.798,94
   
0,00  
118,03

   
   
   
 

   
   
   
   
   
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)  
4.060.628,37  
4.297.641,02
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 4.060.628,37 4.297.641,02
   
   
 

   

Συνέχεια
 

Καλάθι αγορών

 

Γρήγορη εύρεση

Λέξη κλειδί:
Τιμή ανάμεσα σε:
&
Εύρεση σε:
 

Προσφορές και προτάσεις

 

Περιοχή μελών

Καλωσήλθες Επισκέπτη!

E-Mail:
Κωδικός: (υπενθύμιση κωδικού)
Δεν έχετε λογαριασμό;
Click εδώ
και δημιουργήστε έναν.
 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

Εμμανουήλ Μπενάκη 10 - Αθήνα 105 64
Τηλ.: 210.3222626 - 210.3231354-5
Fax : 210.3217500
Εξυπηρέτηση λιανικής

Τηλ : 210.3231354-5 - 210.3222626
Fax : 210.3217500
 
Εξυπηρέτηση χονδρικής

Τηλ.: 210.3417653 - 210.3420900
Fax : 210.3217500


(c) ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ all rights reserved  |  Επικοινωνία